PROMOCJA: Wakacje 2023 – ubezpieczenie kosztów 100% rezygnacji w cenie

PROMOCJA: Wakacje 2023 – ubezpieczenie kosztów 100% rezygnacji w cenie


Regulamin promocji:

  1. Promocja obowiązuje od dnia 22.05.2023 do dnia 09.07.2023
  2. Promocją objęte są Kursy Tygodniowe dla Dorosłych w wersji 1to1 realizowane w lipcu i w sierpniu 2023
  3. Rezerwacja udziału musi nastąpić nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
  4. Podczas rejestracji w polu ‘uwagi’ należy wpisać ‘ubezpieczenie w cenie’
  5. Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji jest terminowe uiszczenie płatności za kurs zgodnie z datą podaną w umowie (wiążąca jest data zaksięgowania płatności na naszym koncie).
  6. Ubezpieczenie obejmuje wariant 100% z oferty TU Europa.
  7. OWU TU Europa https://tueuropa.pl/doclib/OWU-Koszty-Rezygnacji.pdf
  8.  W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, z przyczyny która nie jest objęta ubezpieczeniem kosztów rezygnacji TU Europa, kwota zwracana uczestnikowi zostanie pomniejszona o rzeczywisty koszt ubezpieczenia (warunki rezygnacji reguluje Par.7 pkt.5 Regulaminu https://justspeak.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin.pdf).