HAPPY & SAD – jak inaczej wyrazić szczęście i smutek po angielsku

HAPPY & SAD – jak inaczej wyrazić szczęście i smutek po angielsku

 

HAPPY  🙂 SAD  🙁 
DELIGHTED  zachwycony
They are delighted with their new car.
TROUBLED  zatroskany
You look troubled.
PLEASED  zadowolony
I’m pleased to be back in Poland.
UNHAPPY  nieszczęśliwy
He was unhappy about something.
CHEERFUL  wesoły, radosny
I’m not feeling very cheerful today.
GRUMPY  zrzędny
He is a grumpy old man.
JOLYY  wesoły
We had a jolly evening.
GLOOMY  posępny
She was gloomy and absent-minded.
GLAD  zadowolony
I’m so glad to see you.
DISTRESSED  zrozpaczaony
I was distressed at the news of his death.
OVERJOYED  rozradowany
He was overjoyed to hear from his old friend.
BITTER  rozgoryczony
I feel very bitter about my childhood.

Letni kurs angielskiego dla dorosłych? – Sprawdź!
Letni obóz językowy dla dzieci – Sprawdź!
Letni obóz językowy dla młodzieży – Sprawdź!
Intensywny, skuteczny, zindywidualizowany kurs angielskiego – czy to możliwe?