Wizją i misją realizacji Programu Just Speak jest dostarczanie najwyższej jakości szkoleń językowych.

Naszym studentom pomagamy w skutecznym przełamaniu bariery w mówieniu po angielsku oraz osiągnięciu maksymalnie szybkiej poprawy umiejętności komunikacyjnych. Zawsze dokładamy starań, aby każdy z naszych studentów odniósł jak największą korzyść językową, aby miał szansę poprawić te obszary angielskiego, które są dla niego ważne, dlatego też oferujemy indywidualny dobór tematyki sesji konwersacyjnych.

Dążymy do oferowania usług edukacyjnych w najwyższym standardzie, dlatego postępujemy zgodnie z kodeksem etycznym – nasze działania są odpowiedzialne i przejrzyste oraz potwierdzają uczciwość i rzetelność funkcjonowania.

W biznesie kierujemy się podstawowymi wartościami etycznymi:
1. szacunek wobec innych (poszanowanie ich godności, przekonań, poglądów)
2. zachowanie tajemnicy służbowej i poufności danych
3. uczciwe wykonywanie swoich obowiązków
4. dbałość o dobrą atmosferę w pracy
5. nietolerancja dyskryminacji
6. wszelkie decyzje są podejmowane i wykonywane w sposób uczciwy, rzetelny, wiarygodny oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści.