Komunikacja słowna – przydatne idiomy

Komunikacja słowna – przydatne idiomy

 

to drop someone a line – skontaktować się z kimś telefonicznie lub mailowo
I’m looking for a new  job. Please drop me a line if you hear of any good opportunities.

to get ahold of someone get hold of someone – skontaktować się z kimś, na ogół telefonicznie
I need to get a hold of Alicia to tell her that I’m leaving tomorrow morning.

to keep someone posted keep someone in the loop – dostarczać komuś informacje 'na bieżąco’
(przeciwieństwo: to be out of the loop)
Keep me posted on your plans for the next week – maybe we can meet up.

to hear something through the grapevine – uzyskać informację nie bezpośrednio, np. przez znajomego znajomego (od osoby nie powiązanej bezpośrednioz sytuacją), informacja może być tylko domniemaniem i okazać się nieprawdziwa
I heard through the grapevine that John and his wife split up. I wonder if it is true…

to beat around the bush – ktoś nie chce odpowiedzieć wprost, lecz 'owija w bawełnę’
Stop beating around the bush and just tell me what happened yesterday.

to get right to the point = to get straight to the point – mówić wprost, bez zbędnych informacji
I do enjoy meetings with Tim because they are so short – he always gets right to the point.

to talk at cross-purposes – mówić o zupełnie różnych tematach
I think we’ve been talking at cross purposes – I meant next year, not this year.

to put your foot in your mouth – powiedzieć lub zrobić coś niewłaściwego, coś co nie powinno wogóle zaistnieć
I really put my foot in my mouth – I asked her if Anna was her mother, but she said Anna is her sister.

 

Letni kurs angielskiego dla dorosłych? – Sprawdź!
Letni obóz językowy dla dzieci – Sprawdź!
Letni obóz językowy dla młodzieży – Sprawdź!
Intensywny, skuteczny, zindywidualizowany kurs angielskiego – czy to możliwe?