Tak samo, a jednak inaczej – sprawdź 8 angielskich czasowników

Tak samo, a jednak inaczej – sprawdź 8 angielskich czasowników


Niektóre czasowniki w języku angielskim teoretycznie oznaczają to samo, a jednak w praktyce mają różne znaczenie i różne jest ich użycie. Oto kilka przykładów:


CLOSE / SHUT

 • można używać zamiennie jeżeli mówimy o zamykaniu drzwi oraz okien

Please close the door.
Please shut the door.
shut the window because the bugs were getting in.
closed the window because the bugs were getting in.

 • jeżeli mówimy o zamykaniu oczu lub buzi – lepiej używać słowa CLOSE
  Uwaga: powiedzenie “Shut your mouth!” jest bardzo niegrzeczną i agresywną formą zwrócenia uwagi, aby ktoś 'przestał mówić’

Anna closed her eyes and tried to fall asleep.
The dentist asked me to close my mouth.

 • kiedy mówimy o zakończeniu dziennych operacji w sklepie, banku, na poczcie, itp. lub też o zamknięciu drogi/ ulicy – używamy CLOSE

The bank closes at 5 PM.
What time does the post office close?
The road is closed because of the snowstorm.


START / BEGIN

 • możemy używać zamiennie jeśli mówimy o rozpoczęciu aktywności

started playing the football when I was 8 years old.
What time does the meeting start?
John is beginning to read more advanced books in English.
We left the park when it began to rain.

 • jeżeli mówimy o uruchomieniu pojazdu, używamy START

I had to call a mechanic because my car wouldn’t start.

 •  jeżeli informujemy o czymś oficjalnie/formalnie używamy BEGIN

Scientists are studying how life on earth began.
World War II began in 1939.


END/ FINISH

 • END to odpowiednik słowa STOP

My English class ends at 10:30.
Maria ended her relationship with Mike because she felt they had nothing in common.

 • FINISH to odpowiednik słowa COMPLETED

She finished the test and gave it to the teacher.
We need to finish painting the house.


LISTEN / HEAR

 • HEAR używamy zarówno mówiąc o czynnościach, które wydarzyły się przypadkowo jak i celowo

Did you hear that? It sounded like a gunshot!
heard (= listened to) an interesting show on the radio last night.

 • HEAR używamy kiedy dowiedzieliśmy się/nauczyliśmy się czegoś, bo ktoś nam powiedział

heard (= somebody told me) your daughter got into a car accident. Is she all right?
Have you heard about the new Batman movie coming out soon?

 • wyrażenie HEAR FROM oznacza otrzymanie informacji od osoby lub organizacji (przez telefon/korespondencję).

I sent my application for the job, but I haven’t heard from the company yet. (= they haven’t contacted me yet)
I was thrilled to get your e-mail – it was so nice to hear from!

 • LISTEN używamy mówiąc o czynnościach, które wykonujemy celowo

listened to the new CD.

 

Intensywny kurs angielskiego dla dorosłych? – Sprawdź!
Zimowy obóz językowy dla młodzieży – Sprawdź!
Intensywny, skuteczny, zindywidualizowany kurs angielskiego – czy to możliwe?