A, AN, THE – przedimki w języku angielskim

A, AN, THE – przedimki w języku angielskim

czyli kiedy używać przedimek nieokreślony (A, AN) a kiedy określony (THE)

 

PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY (indefinite article = A lub AN)  używamy, gdy mówimy o czymś po raz pierwszy (dany przedmiot jest nieokreślony) lub mówimy o jednym z wielu przedmiotów

A – przed wyrazami rozpoczynającymi się spółgłoskami
She has a dog.
I work in a factory.

AN – przed wyrazami rozpoczynającymi się samogłoskami (a,e,i,o,u)
Can I have an apple?
She is an English teacher.


PRZEDIMEK OKREŚLONY
(definite article = THE
używamy gdy mówimy o przedmiocie, który jest dokładnie określony, znany obu rozmówcom (obaj dokładnie wiedzą o którym dokładnie obiekcie jest mowa)
The car over there is fast.
The teacher is very good, isn’t he?


WAŻNE: Kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy używamy „a lub an”, przy powtórzeniu opisu używamy „the”.

I live in a house. The house is quite old and has five bedrooms.
I ate in a Chinese restaurant. The restaurant was very good.


PRZEDIMKI UŻYWAMY z nazwami zbiorników wodnych, mórz i oceanów

My country borders on the Pacific Ocean.


PRZEDIMKÓW NIE UŻYWAMY
1. mówiąc o rzeczach ogólnie

I like Chinesse tea.
She likes reading books.

2. mówiąc o posiłkach, miejscach, transporcie

He has breakfast at home.
I go to university.
He comes to work by taxi.

3. przed nazwami krajów, regionów, nazw jezior i gór
WYJĄTEK: 
The United States

He lives in Washington near Mount Rainier.
They live in northern British Columbia.

Intnsywny kurs angielskiego dla dorosłych? – Sprawdź!
Letni obóz językowy dla dzieci – Sprawdź!
Letni obóz językowy dla młodzieży – Sprawdź!
Intensywny, skuteczny, zindywidualizowany kurs angielskiego – czy to możliwe?