Expressions for Making Phone Calls at Work

Expressions for Making Phone Calls at Work

czyli zwroty używane podczas wykonywania telefonów służbowych

 

Introducing yourself     Przedstawienie się i wyjaśnienie powodu kontaktu

 • Good morning/afternoon/evening. This is Mike at (company name) /Mike from (department name). Could I speak to (person you’re calling for)
 • Good morning/afternoon/evening. This is Mike at (company name) /Mike from (department name). I’m calling about/because…

When the person you want to speak to is unavailable    Kiedy osoba z którą chcesz rozmawiać jest niedostępna

 • Can I leave a message for him/her?
 • Could you tell him/her that I called, please?
 • Could you ask him/her to call me back, please?
 • Okay, thanks.  I’ll call back later.

Dealing with bad connections    Kiedy jakość połączenia jest zła

 • I think we have a bad connection. Can I call you back?
 • I’m sorry, we have a bad connection. Could you speak a little louder, please?
 • I’m sorry, could you repeat that please?

Ending the call    Zakończenie rozmowy

 • Thank you very much. Have a good day.
 • Thanks for your help. Have a good day.

Sprawdź również: przydatne zwroty w korespondencji mailowej