Jak napisać mail po angielsku?

Jak napisać mail po angielsku?

Jak napisać mail po angielsku?

Oto lista niektórych zwrotów używanych w mailach nieformalnych.

GREETINGS                                                                              POWITANIE

 • Hi Marie,                                                                                                         Cześć Mario,
 • Hello Marie,                                                                                                    Witaj Mario,
 • Dear Mum,                                                                                                     Droga Mamo,

(note: salutations are followed by a (,) comma, exception: ’To whom it may concern:’)

(uwaga: za zwrotem powitalnym stawiamy przecinek (,), wyjątek stanowi powitanie: 'Do wszystkich zainteresowanych’-używamy (:) dwukropek)

 

REASON FOR WRITING / REPLYING                            PRZYCZYNA KONTAKTU /                                                                                                                        ODPOWIEDZI

 • Just a quick note to invite you to…                                                                 Piszę krótko, aby zaprosić Cię….
 • Just a quick note to tell you that…                                                                  Piszę krótko, aby powiedzieć Ci….
 • This is to invite you to join us for…                                                                 Chciałbym zaprosić Cię do udziału ….
 • Thanks for your e-mail, it was wonderful to hear from you.                   Dzięki za Twój e-mail, wspaniale było                                                                                                                                                           otrzymać wieści od Ciebie.
 • I wanted to let you know that…                                                                      Chciałem Cię poinformować, że….
 • I wanted to tell you about…                                                                             Chciałem Ci powoedzieć o….
 • I wanted to ask you if…                                                                                    Chciałem Cię zapytać, czy Ty…. 

MAKING A REQUEST / ASKING                                       ZAPYTANIE / UZYSKIWANIE    FOR INFORMATION                                                                  INFORMACJI

 • I was wondering if you could….                                                                 Zastanawiałem się czy mógłbyś….
 • Would you mind…?                                                                                       Czy nie miałbyś nic przeciwko ….?
 • Do you think you could….?                                                                          Czy sądzisz, że mógłbyś …?
 • Can you call me asap? (asap=as soon as possible)                               Czy możesz zadzwonić do mnie                                                                                                                                                                        najszybciej jak to możliwe?
 • Can you get back to me asap? (asap=as soon as possible)                  Czy możesz oddzwonić do mnie                                                                                                                                                                        najszybciej jak to możliwe?

 

OFFERING HELP / GIVING INFORMATION           OFEROWANIE POMOCY /                                                                                                                        INFORMOWANIE

 • I’m sorry, but I can’t make it.                                                                     Przepraszam, ale nie dam rady.
 • I’m sorry, but I can’t come.                                                                         Przepraszam, ale nie mogę przyjść.
 • I’m happy to tell you that…                                                                         Z radością informujemy, że….
 • Would you like me…?                                                                                   Czy chciałbyś, abym….?
 • How about I come and help you out?                                                       Co Ty na to, abym przyszedł i pomógł Ci?
 • Do you need a hand with…?                                                                       Czy potrzebujesz pomocy z…?

 

COMPLAINING                                                                      NARZEKANIE

 • I’m sorry to say that…                                                                                 Przykro mi stwierdzić, że…
 • I hope you won’t mind me saying that…                                                 Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko,                                                                                                                              iż powiem że…

 

APOLOGIZING                                                                        PRZEPRASZANIE

 • I’m sorry for the trouble I caused.                                                             Przykro mi z powodu kłopotu, którego                                                                                                                                    byłem przyczyną.
 • I apologize for the delay.                                                                             Przepraszam za opóźnienie.
 • I promise it won’t happen again.                                                              Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy.
 • I’m sorry, but I can’t make it ….                                                                Przykro mi, ale nie dam rady tego zrobić                                                                                                                               

ATTACHING FILES                                                               ZAŁĄCZANIE PLIKÓW

 • I’m attaching/sending you the holiday photos.                                     Załączam/przesyłam zdjęcia z wakacji.
 • Sorry, but I can’t open it. Can you send it again in … format?          Przykro mi, ale nie mogę otworzyć pliku.                                                                                                                               Czy możesz przesłać ponownie w                                                                                                                                              formacie …?

 

ENDING                                                                                       ZAKOŃCZENIE

 • Hope to hear from you soon.                                                                        Mam nadzieję, że odezwiesz się wkrótce.
 • I’m looking forward to seeing you.                                                             Z niecierpliwością oczekuję spotkania.

 

CLOSING FORMULA                                                              ZWROT KOŃCZĄCY

 • Love,                                                                                                                   Z  wyrazami miłości,
 • Thanks,                                                                                                              Dziękuję,
 • Take care,                                                                                                          Dbaj o siebie,
 • Yours,                                                                                                                 Twój,
 • Best regards, (BR)                                                                                           Serdeczne pozdrowienia,