2days 2daysfun1   

Program Weekend to propozycja dla osób zapracowanych 

– 2 dni zanurzenia się w języku angielskim –

 w centrum Poznania

 

 • 2 dni praktycznych i zróżnicowanych zajęć 
 • 100% czasu spędzonego w anglojęzycznym środowisku – używamy wyłącznie języka angielskiego zarówno w kontaktach z uczestnikami anglojęzycznymi, jak i wszystkimi uczestnikami z Polski
 • możliwość osłuchania się z różnymi akcentami i dialektami języka angielskiego
 • zróżnicowane aktywności: 11 sesji konwersacyjnych w formule 1:2/1:1 oraz zajęcia w małych grupach
 • wykorzystanie metody immersji językowej pozwala na najszybszą poprawę komunikatywności
 • nauczysz się nie tylko mówić, lecz zaczniesz myśleć w języku angielskim
 • Just Speak to jedyny kurs oferujący 100% zindywidualizowane podejście do nauki – przed rozpoczęciem programu każdy uczestnik indywidualnie wybiera tematy konwersacji poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety
 • zawsze staramy się dopasować do indywidualnych potrzeb uczestników programu, jesteśmy otwarci na Twoje sugestie!

Cena 1690 PLN zawiera:  

 • realizację Programu  zgodnie z Timetable w hotelu Vivaldi lub Lavender w Poznaniu
 • posiłki: 2 obiady i 1 kolacja
 • całodzienny dostęp do napojów bezalkoholowych (kawa, herbata, woda)
 • opiekę koordynatora Programu
 • materiały dodatkowe wspomagające przygotowanie do udziału w Programie
 • certyfikat ukończenia

Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z udziału w Programie – ubezpieczycielem jest TU Europa

Jak wygląda organizacja czasu podczas Programu Just Speak Weekend?

SATURDAY
9:15-9:30 Check-in Coffee
9:30-10:15 Welcome Session
10:15-11:00 Conversation Session
11:00-11:45 Conversation Session
11:45-12:00 Tea Time
12:00-12:45 Conversation Session
12:45-13:30 Conversation Session
13:30-14:30 Lunch*
14:30-15:15 Conversation Session
15:15-16:00 Conversation Session
16:00-16:15 Tea Time
16:15-17:30 Game Challenge
17:30-18:00 Dinner*
SUNDAY  
9:15-9:30 Welcome Coffee
9:30-10:15 Warm Up Your Mind
10:15-11:00 Conversation Session
11:00-11:45 Conversation Session
11:45-12:00 Tea Time
12:00-12:45 Conversation Session
12:45-13:30 Conversation Session
13:30-14:30 Lunch*
14:30-15:15 Conversation Session
15:15-16:00 Game Challenge
16:00-16:30 Certificate Ceremony


Warm up Your Mind
– sesja mająca na celu rozbudzenie myślenia w języku angielskim, podczas której wykorzystujemy różne gry językowe wymagające komunikacji

Conversation session – sesja konwersacyjna w formule 1:1 lub 1:2, każda sesja trwa 45 minut, zarówno anglojęzyczny partner konwersacji jak i tematy rozmowy zmieniamy co godzinę (1:1 to czas indywidualnej rozmowy pomiędzy polskim uczestnikiem i uczestnikiem anglojęzycznym;  1:2 – sesje odbywają się w formule: 1 uczestnik anglojęzyczny + 2 uczestników polskich; każdy z uczestników odbędzie przynajmniej 3 sesje w formule 1:1)

Game Challenge – czas quizów, zabaw i gier w języku angielskim

* Meals – posiłki, to również czas komunikacji w języku angielskim


Kim są uczestnicy anglojęzyczni?

To osoby zarówno osoby pochodzące z różnych krajów anglojęzycznych lub też długotrwale zamieszkujące w krajach anglojęzycznych, tj. Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia, czy RPA, a także przedstawiciele mniej znanych anglojęzycznych części świata (lista państw anglojęzycznych). Osoby w różnym wieku, zarówno kwalifikowani nauczyciele, jak i przedstawiciele innych zawodów, tak dobrani, aby jak najlepiej spełnili oczekiwania uczestników Programu Just Speak.

Najbliższy termin: 25-26 wrzesień 2021