Questions in English, czyli pytania po angielsku

Questions in English, czyli pytania po angielsku

Aby w  prosty sposób tworzyć pytania w języku angielskim – warto zapmiętać formułę o nazwie QUASM
QUestion word, czyli słowko pytające
Auxiliary verb, czyli czasownik pomocniczy
Subject, czyli podmiot
Main verb, czyli czasownik główny

A oto przykłady tworzenia pytań z wykorzystaniem formuły QUASM w poszczególnych czasach


SIMPLE PRESENT QUESTIONS

QUESTION WORDAUXILIARY VERBSUBJECTMAIN VERB 
Wheredoyouwork? 
WhatdoesJohnthinkabout the project?
Howdoyoulikeyour new bicycle?
How many kidsdoesBobhave? 


SIMPLE PAST QUESTIONS

QUESTION WORDAUXILIARY VERBSUBJECTMAIN VERB 
HowdidtheylearnGerman so fast?
Whendidyouget homefrom work yesterday?
Whatdidthe teacherthinkabout your idea?
Wheredidyoubuythat phone?


PRESENT CONTINUOUS QUESTIONS

QUESTION WORDAUXILIARY VERBSUBJECTMAIN VERB 
Whatareyoudoingat the moment?
Whyishecallingme?
What timearewemeeting upfor lunch?
Whoishedatingnow?

 

PAST CONTINUOUS QUESTIONS

QUESTION WORDAUXILIARY VERBSUBJECTMAIN VERB 
Whowereyoutalkingto on the phone?
WhatwasAlicedoingwhen you called?
Whywerethe childreneatingcandy before lunch?
Howwashefeelingafter the surgery?

PRESENT PERFECT QUESTIONS

QUESTION WORDAUXILIARY VERBSUBJECTMAIN VERB 
How much moneyhaveyouspenton sweets this month?
How longhasyour teacherworkedat this school?
Whathavetheybeen doingall day?
How longhasthe clientbeen waitingfor their order?

FUTURE QUESTIONS

QUESTION WORDAUXILIARY VERBSUBJECTMAIN VERB 
Whowillyouinviteto the party?
Whatwillyour parentsthinkabout your plan?
Whenareyougoingto clean your room?
Whyisshegoingto quit her job?

MODAL QUESTIONS

QUESTION WORDAUXILIARY VERBSUBJECTMAIN VERB 
Whatwouldyoudoif you had a million dollars?
Howcouldweimproveour English?
WhereshouldIgoon my next holidays?


EXCEPTIONS, czyli WYJĄTKI

YES/NO QUESTIONS = pytania zamknięte
W przypadku pytań zamkniętych – nie używamy słowa pytającego, natomiast szyk wyrazów pozostaje zgodnyz zasadą ASM (Auxiliary verb – Subject – Main verb / czasownik posiłkowy – podmiot – czasownik główny)

 • Do you like apples?
 • Did you enjoy the movie?
 • Are you studying Biology?
 • Were you sleeping when I called you last night?
 • Have you finished your homework?
 • Will you call me when you get home?
 • Are you going to accept the job offer?
 • Should we take the early morning flight?
 • Are you thirsty?
 • Is she a teacher?
 • Were your parents angry when you failed the test?
 • Was her ex-boyfriend a basketball player?

Marcowy weekend z angielskim? – Sprawdź!

Kurs angielskiego dla dorosłych? – Sprawdź!

Letni obóz językowy dla dzieci – Sprawdź!

Letni obóz językowy dla młodzieży – Sprawdź!

Intensywny, skuteczny, zindywidualizowany kurs angielskiego – czy to możliwe?