Zwroty po angielsku – maile w pracy

Zwroty po angielsku – maile w pracy

Oto lista niektórych zwrotów używanych w mailach formalnych. Dzięki ich użyciu Twoje wiadomości będą brzmieć uprzejmie i profesjonalnie.


GREETINGS / SALUTATIONS, czyli  POWITANIE 

 • Dear Sir
 • Dear Madam
 • Dear Sir or Madam
 • To whom it may concern: (USA)
 • Dear Mr/Ms Jones,
 • Dear Dr Smith,

(UWAGA: Imiona nie są używane. Jeżeli nie wiemy czy kobieta do której adresujemy pismo jest zamężna czy nie, nie byłoby właściwe użycie zwrotu 'Miss’ or 'Mrs’)

 

REASON FOR WRITING, czyli  PRZYCZYNA KONTAKTU

 • I am writing to …..
   …make a reservation  (dokonać rezerwacji)
    …confirm my booking  (potwierdzić rezerwację)
    …apply for the position of… (złożyć podanie o stanowisko…)
    …ask for further information about …  (dopytać się o…)
 • I am writing with regard  to
    …the sale of …  (wyprzedażą)
    …the complaint you made…(zażaleniem, które złożył Pan/Pani…)
   


REASON FOR REPLYING, czyli  PRZYCZYNA  ODPOWIEDZI

 • Thank you for your e-mail of 29th February (Dziękuję za wiadomość z dnia 29 lutego)                …regarding the sale of…  (dotyczącą wyprzedaży…)
    …concerning the conference in Paris  (dotyczącą konferencji w Paryżu)
 • With reference to our telephone conversation on Monday, I would like to let you know that…  (W nawiązaniu do poniedziałkowej rozmowy telefonicznej, chciałbym/chciałabym poinformawać, że….)

MAKING A REQUEST / ASKING FOR IINFORMATION, czyli PROŚBA / ZAPYTANIE

 • Could you please let me know if you   (Uprzejmie proszę o informację czy…)                             
  …can attend …?    (
  weźmie Pan udział…)
    …are available for… (będzie Pan obecny na…                                          
 • I would appreciate it if you could please… (Będę wdzięczny, gdyby mógł Pan…)                          …send me a brochure   (przesłać mi broszurę)                                                                          
  …reply within two days   (odpowiedzieć w ciągu dwóch dni)                                                  
 • Could you possibly arrange a meeting with the Logistics Manager?
  (Czy byłby Pan uprzejmy zorganizować  spotkanie z Managerem Logistyki?)
 • I would also like to know if there are any swimming pools in your area?
  (Chciałbym wiedzieć (zapytać) czy w okolicy są jakieś baseny?)
 • Please let me know how much…  (Proszę o informację ile….)

 

OFFERING HELP / GIVING INFORMATION, czyli  OFEROWANIE POMOCY / UDZIELANIE INFORMACJI               

 • We are happy to let you know that your article artykuł has been selected for publication.
  (Z przyjemnością informujemy, iż Pana artykuł został wybrany do publikacji.)

 • I am glad to inform you that we will be holding our annual conference in Paris on 20 September 2019.
  (Z przyjemnością informujemy, iż nasza coroczna konferencja odbędzie się w Paryżu 20 września 2019)
 • We regret to inform you that the show has been cancelled due to bad weather conditions.
  (Z przykrością informujemy, że pokaz został odwołany z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.)     
 • We are willing to arrange another meeting with the CEO. (CEO=chief executive officer)
  (Z przyjemnością zaaranżujemy kolejne spotkanie z dyrektorem)
 • We are glad to send you another statement if necessary.
  (Z przyjemnością prześlemy kolejne oświadczenie jeżeli jest taka potrzeba.)
 • Please do let me know if I can be of further assistance.
  (W razie potrzeby, chętnie służę pomocą.)                                                                                  
 • Should you need any further information/assistance, please do not hesitate to contact us.
  (W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.)

 

COMPLAINING, czyli SKŁADANIE SKARGI                                                           

 • I am writing to express my dissatisfaction with…
  (Piszę, aby wyrazić moje niezadowolenie z…)                       
 • I am writing to complain about…
  (Piszę, aby złożyć skargę dotyczącą…)                                                   
 • I regret to say that I was not completely satisfied with…
  (
  Z przykrością stwierdzam, że byłem całkowicie usatysfakcjonowany….)          
 • We regret to inform you that…
  (
  Z przykrością informujemy, że…)
 • I would like to receive (a full refund and compensation for the damages).
  (Chciałbym otrzymać (całkowity zwrot i rekompensatę za szkody).
 • I am interested to hear how your company can  compensate us for the distress we suffered.    (Jestem ciekaw jak Państwa firma może zrekompensować nasze cierpienie.) 


APOLOGIZING, czyli 
 PRZEPRASZANIE                                            

 • We would like to apologize for any inconvenience caused.
  (Chcielibyśmy przeprosić za wszelkie niedogodności.)         
 • Please accept our apologies for the delay.
  (Proszę przyjąć nasze przeprosiny za opóźnienie.)                                                                     
 • Please let us know what we can do to compensate you damages caused.
  (Prosimy o informację jak możemy for the wynagrodzić Panu wyrządzone szkody.)
 • We will make sure that this will not happen again in w the  future.
  (Dołożymy starań, aby to się nie powtórzyło przyszłości.)
 • I am afraid I will not be able to attend the conference.
  (Obawiam się, iż nie będę w stanie wziąć udziału w konferencji.)

 

ATTACHING FILES , czyli ZAŁĄCZNIE PLIKÓW                        

 • I am attaching my CV for your consideration.
  (Załączam moje CV (życiorys) do wglądu.)                   
 • I am sending you the brochure as an attachment.
  (Przesyłam broszurę w załączonym pliku.)                         
 • Please see the statement attached.
  (Proszę zobaczyć załączone oświadczenie.)                                             
 • Please find attached the file you requested.
  (W załączeniu przesyłamy plik, o który prosiłeś.)                           
 • I am afraid I cannot open the file you have sent me.
  (Obawiam się, iż nie mogę otworzyć pliku, który mi przesłałeś.)                      
 • Could you send it again in … format?
  (Czy możesz mi przesłać … ponownie w innym formacie?)                                   


ENDING, czyli ZAKOŃCZENIE                                                                                                

 • I look forward to hearing from you.
  ( Z niecierpliwością czekam na wieści od Ciebie.)                                               
 • I look forward to hearing when you are planning to visit our town.
  (Z niecierpliwością czekam na wieadmość kiedy planujesz odwiedzić nasze miasto.)

 

CLOSING FORMULA, czyli KOŃCZĄCY ZWROT GRZECZNOŚCIOWY 

 • Yours faithfully, (when you start with Dear Sir/ Madam,)            
 • Yours sincerely, (when you start with the name e.g. Dear Ms Collins)
 • Sincerely Yours, (USA)
 • Sincerely, (USA)
 • Yours Truly, (USA)

Pamiętajcie, że w korespondencji formalnej skróty są rzadko używane, więc używajcie formy pełnej, np. I do not zamiast I don’t’oraz they cannot  zamiast they can’t


Dowiedz
 się więcej:

⇒ Intensywny, skuteczny, zindywidualizowany kurs angielskiego – czy to możliwe?
⇒ Weekendowy kurs angielskiego
⇒ Tygodniowy kurs angielskiego dla dorosłych
⇒  Ferie dla młodzieży – zima 2018: Poznań 12-16 luty