Zwroty w pracy po angielsku

Zwroty w pracy po angielsku

Oto lista zwrotów grzecznościowych często używanych w miejscu pracy. Dzięki ich użyciu będziesz brzmieć uprzejmie i bardziej dyplomatycznie.

 

Saying NO, czyli mówienie 'NIE’ (odmawianie)

Declining an invitation (odrzucenie zaproszenia)
That sounds great, but… (Brzmi świetnie,ale…)
I’m sorry, but I really can’t. I have to… (Bardzo mi przykro, ale naprawdę nie mogę. Muszę…)
I really appreciate the invite, but… (Na prawdę doceniam Twoje zaproszenie, ale…)

W języku angielskim nie odmawia się zaproszenia bez podania przyczyny (zgodnej z prawdą lub wymyślonej). Powiedzenie bezpośrednio ’no’ lub tylko ’no thanks’ byłoby odebrane jako niegrzeczne.

Informing someone you can’t provide assistance (informowanie o odmowie pomocy)
I’d love to help, but right now I’m really busy with… (Z przyjemnością pomógłbym, ale jestem naprawdę bardzo zajęty…)
I wish I could, but right now I need to focus on… (Chciałbym Ci pomóc, ale muszę skupić się na…)
Normally I’d be able to, but right now I have to… (Normalnie pomógłbym Ci, ale teraz muszę….)

Podobnie jak w przypadku odmawiania zaproszenia – przy odmowie udzielenia pomocy, zawsze należy podać powód odmowy. W języku angielskim oprócz użycia powyższych sformułowań, często podaje się imię kogoś innego, kto mógłby pomóc w zaistniałej sytuacji. Np.:  I’d love to help but I’m really busy with these reports. Have you asked Brian? He might be able to help you.

Saying no to a suggestion/idea (mówienie 'nie’ propozycjom/pomysłom)
I’m not sure that would work. (Nie jestem pewny, czy to by zadziałało)
That might not be the best solution. (To chyba nie jest najlepsze rozwiązanie.)
I don’t know if that would work.(Nie wiem, czy to by pomogło.)
That might be a little ambitious. (To mogłoby być trochę ambitne rozwiązanie.)

Powiedzenie komuś, że jego pomysł nie sprawdzi się to bardzo delikatna sytuacja. Dletego też lepiej jest używać sformułowań sugerujących przypuszczenie, jak : nie jestem pewny, nie wiem, możliwe. Powiedzenie: “that won’t work” lub też “that’s not going to work” – w języku angileksim byłoby zbyt bezpośrednie.

 

Pointing out a Mistake, czyli wytykanie błędu/pomyłki

It looks like… (Wygląda na to…)
It seems… (Wydaje się…)
Didn’t we agree on…?/ Didn’t we decide…? (Czy nie zgodziliśmy się na….?/ Czy nie zdecydowaliśmy….?)
I thought we had agreed on… (Sądziłem,że zgodziliśmy się na….)
I seem to remember that we… (Wydaje mi się, że pamiętam, iż…)

Dzięki używaniu pytań oraz formy przypuszczającej, możemy zmiękczyć naszą wypowiedź. W języku angielskim, na ogół nie mówi się wprost: “this is wrong” lub “you are wrong”.

 

Requests, czyli prośby/przysługi

Simple requests (zwyczajne prośby)
Could/can you…? (Czy mógłbyś/czy możesz…?)
Would you mind…? (Czy mógłbyś…?)

Big requests/favors (nadzwyczajne prośby/przysługi)
I was hoping you could… (Miałem nadzieję, że mógłbyś…)
I was wondering if you could… (Zastanawiałem się, czy mógłbyś…?)
Would it be okay if…? (Czy byłoby w porządku, gdybyś/gdybym…?)
Do you think you might be able to…? (Czy sądzisz, że mógłbyś…?)

W przypadku nadzwyczajnych próśb oraz przysług należy wyrażać się w sposób ugrzeczniony, nie bezpośrednio. Powiedzenie “Could/can you…” byłoby zbyt bezpośrednie w takiej sytuacji.

Permission (pozwolenie)
I was hoping I could… (Miałem nadzieję,że mógłbym…)
I was wondering if I could… (Zastanawiałem się, czy mógłbym…)
Do you think I might be able to…? (Czy sądzisz, że byłbym w stanie…?)
Would it be okay if…? (Czy byłoby w porządku, gdyby…?)
Would it be a problem if…? (Czy byłby to problem, jeżeli…?)

Jeżeli pytamy o coś zwyczajnego i jesteśmy pewni, że pytana osoba odpowie 'tak’, można powiedzieć “Could/Can I…?”

 

Offers, czyli proponowanie pomocy

Making an offer (składanie propozycji pomocy)
Would you like me to…? (Czy chciałbyś, abym…?)
Can I help you with…? (Czy mogę Ci pomóc w…?)
If you’d like, I can…? (Jeżeli chciałbyś, mogę…?)

Zapytanie wprost: Do you need help? byłoby zbyt bezpośrednie i mógłby sugerować że dana osoba nie radzi sobie z zadaniem.

Accepting an offer (akceptowanie propozycji pomocy)
Sure, that would be great. (Oczywiście, byłoby wspaniale.)
Yes, thank you. (Tak, dziękuję.)

A simple “thanks” or “thank you” is often sufficient.
Często wystarczy powiedzieć 'dziękuję Ci’ lub 'dzięki’.

 

Interrupting (przerywanie np. toczącej się rozmowy)

Gaining the floor (zdobywanie uwagi/głosu) (Gaining the floor – idiom)
Sorry to interrupt, but… (Przepraszam, że przerywam, ale…)
Could I add something? (Czy mogę coś dodać?)

After interrupting someone (jak już przeszkodzimy komuś…)
I’m sorry, you were saying… (Przepraszam, mówiłeś…)
I’m sorry, go ahead. (Przepraszam, kontynuuj.)

 

Disagreeing (niezgadzanie się z opinią)

That’s not necessarily true. (To nie musi być prawdą.)
I’m not so sure I agree. (Nie jestem pewien, czy się zgadzam.)
That’s not always true. (Nie zawsze jest to prawda.)

 

Redirecting (zmiana tematu rozmowy)

Maybe we could get back to… (Może wrócimy do…)
Maybe we could talk about… (Może moglibyśmy porozmawiać o…)
Why don’t we move on to…? (Może przejdziemy do…?)

 

Making Suggestions (przekazywanie sugestii)

What about if… (Co jeśli….)
Maybe we could… (Może moglibyśmy….)
I thought it might be a good idea to… (Pomyślałem, że dobrym pomysłem mogłoby być…)
It seems to me that we should… (Wygląda na to, że powinniśmy….)
One thing we might want to consider is… (Jedna rzecz, którą warto byłoby rozważyć…)
I think… (Myślę…)
I feel like…(czuję, że…)

Powiedzenie “we should” może być zbyt bezpośrednie. Możemy również zmiękczyć wypowiedź używając trybu przypuszczającego oraz zaimka 'my’ zamiast 'ja’.

 

Giving Advice, czyli dawanie porady

You may/might want to consider… (Możesz/może chciałbyś rozważyć…)
It might be a good idea to… (Dobrym pomysłem mógłby być…)
Have you thought about…? (Czy myślałeś o…?)

Powiedzenie “you should” może być zbyt bezpośrednie, szczególnie w rozmowie z przełożonym, klientem lub kimś kogo nie znamy zbyt dobrze.

 

Invitations, czyli zaproszenia

I was wondering if you’d like to… (Zastanawiałem się, czy chciałbyś…?)
Would you like to…? (Czy chciałbyś …?)
If you’re free on (day),…/If you aren’t doing anything on (day)(Jeśli jesteś wolny w (dzień)…/Jeżeli nie masz planów na (dzień)…)

 

Apologizing, czyli przepraszanie

I’m sorry, I didn’t mean to… (Przepraszam, nie miałem na myśli…)
I’m sorry, I didn’t know… (Przepraszam, nie wiedziałem…)
I apologize. That was my fault. (Przepraszam. To moja wina.)

 

Prefacing Bad News, czyli przekazywanie złych wieści

I’m very sorry, but… (Bardzo mi przykro,ale…)
Unfortunately,…(Niestety…)
I’m afraid that… (Obawiam się, że…)

 

Ending a Conversation, czyli zakończenie rozmowy

Well, I’d better get back to (task you’ve been working on)…(Chyba lepiej wrócę do tematu nad którym pracowałem…)
I’ll let you get back to (what other person is working on)…(Pozwolę Ci powrócić do Twoich zajęć…)
I have to run/I have to get get going. It was nice talking to you. (Muszę lecieć/muszę się zbierać. Fajnie było z Tobą porozmawiać.)

 

Intensywny kurs TYGODNIOWY dla dorosłych

Intensywny kurs WEEKENDOWY dla dorosłych