25 najczęściej używanych czasowników w języku angielskim

25 najczęściej używanych czasowników w języku angielskim

 1. BE – być
  This is a cat.
 2. HAVE – mieć, posiadać
  I have two brothers and a sister.
 3. GET – dostawać, otrzymywać
  I got it from my friend.
 4. SEE – widzieć, zobaczyć (zauważyć) 
  I can’t see anything.
 5. NEED – potrzebować, wymagać
   I really need it. 
 6. KNOW – wiedzieć
  I don’t know what’s going on. 
 7. FIND – znaleźć, odkryć
  I can’t find my phone. Did you see it? 
 8. TAKE – wziąć
  I decided to take the job. 
 9. WANT – chcieć
  Do you want to go home? 
 10. MAKE/DO – wykonywać, robić, czynić
  Why did you do that?
 11. GO – iść, pójść
   Where are you going?
 12. LOOK – patrzeć, spoglądać
   He is looking at the fish. 
 13. LEARN – uczyć się
   Learn English every day. 
 14. HELP – pomagać
  Could you help me? 
 15. THINK – myśleć, sądzić 
  What do you think about it?
 16. READ – czytać
  I read about it in a magazine. 
 17. GIVE – dawać, podarować
  Give me your hand.
 18. PLAY – bawić się, grać 
  The children are playing UNO. 
 19. FEEL – czuć 
  He felt a pain in his arm.
 20. PUT – postawić, położyć, kłaść
  He put the pen on the table.
 21. CHANGE – zmienić, odmienić
  It’ll all change for the better soon. 
 22. SAY – mówić, powiedzieć (coś do kogoś)
  What did you say?
 23. CUT – rozcinać, ciąć
  He cut the grass yesterday.
 24. TRY –  próbować, usiłować
  What are you trying to do? 
 25. USE – używać, posługiwać 
  Can I use your pen? 

Intensywny, skuteczny, zindywidualizowany kurs angielskiego – czy to możliwe?
Weekendowy kurs angielskiego
Tygodniowy kurs angielskiego dla dorosłych