Zgodzić się, czy nie zgodzić się? – po angielsku

Zgodzić się, czy nie zgodzić się? – po angielsku

to agree – zgadzać się
I agree with you.
to accept – akceptować

I accept these arguments.
to be correct – zgadzać się, być prawidłowym
Your thinking is correct.
to tally with – zgadzać się z
It tallies with my calculations.
be positive – być przekonanym
He is positive that they did it.
to confirm – potwierdzać
I confirm his arguments.
to approve of – aprobować
I approve of his conclusions.
to support – popierać
I support the solution he suggested.
to be in sympathy with sb – popierać kogoś
I am in sympathy with the author.
to sympathise with – popierać
I sympathise with his opinion.

 

to disagree – nie zgadzać się
I disagree with you.

to protest against – protestować przeciwko
I protest against such behaviour.

to reject – odrzucać, nie akceptować
I reject this ideology.

to negate – negować
I negate such thinking.

to disapprove of – nie pochwalać, potępiać
I disapprove of such thinking.

to oppose – sprzeciwiać się
I had to openly oppose him because he was completely wrong.

to object – sprzeciwiać się
I object to be called in such a way.

to differ with sb – nie zgadzam się z kimś
I differ with him on this issue.

Intensywny, skuteczny, zindywidualizowany kurs angielskiego – czy to możliwe?
Weekendowy kurs angielskiego
Tygodniowy kurs angielskiego dla dorosłych