How often …?

How often …?

Adverbs of Frequency czyli Przysłówki częstotliwości

Przysłówki częstotliwości używamy w czasie teraźniejszym (Simple Presesnt), odpowiadają one na pytanie: jak często (how often)

Oto lista najczęściej używanych przysłówków częstotliwości

 • always zawsze

 • frequently często

 • generally na ogół

 • hardly ever prawie nigdy

 • never nigdy

 • normally normalnie

 • occasionally okazjonalnie

 • often często

 • rarely rzadko

 • regularly regularnie

 • seldom rzadko

 • sometimes czasami

 • usually zazwyczaj

Zazwyczaj przysłówek znajduje się przed czasownikiem

 • often go to the cinema.

 • She sometimes visits me at home.

 • We usually drink coffee.

Jeżeli użyjemy przysłówka na początku lub na końcu zdania, nadaje to większe znaczenie określeniu częstotliwości

 • Often I go to the cinema.

 • I go to the cinema often.

Oto przykłady dłuższych fraz odpowiadających na pytanie: how often – zawsze używamy ich na początku lub na końcu zdania

 • once in a while: I go to the theatre once in a while.

 • every now and again: He drinks beer every now and again.

 • from time to time: From time to time I visit my father.

Aby określić czynność, która odbywa się z pewną częstotliwością możemy użyć 'several times’ (kilka razy) lub 'many times’ (wielokrotnie), możemy użyć liczby (1=once, 2=twice, 3=three times, itd.) oraz dodajemy 'a’ przed określeniem czasu

 • I visit my parents twice a week.

 • She takes these tablets three times a day.

 • I go to Warsaw once a fortnight (fortnight = two weeks).

 • I meet him several times a year.

 • I go to the cinema once a month.

’every’ możemy używać z określnikami czasu

 • every morning

 • every day

 • every Tuesday

 • every week

 • every month

Jeżeli do dnia tygodnia dodamy końcówkę 's’ (np.’on Tuesdays’) oznacza to iż czynność odbywa się cyklicznie ’every Tuesday’:

 • I take a dance class on Wednesdays.

 • I relax on Saturdays.

          Intensywne kursy angielskiego to gwarancja efektywnej nauki – sprawdź:

       Weekendowy kurs angielskiego.                     Tygodniowy kurs angielskiego.