Która jest godzina?

Która jest godzina?

Here are the basic rules for telling time in English:   Oto podstawowe zasady jak określić godzinę po angielsku…
Use „past” to say times after the hour until half past, or 30 minutes past the hour.   Example: It’s half past ten. or It’s thirty minutes past ten. „past”– pomiędzy pełną godziną i do pół godziny po oraz 30 minut po pełnej godzinie, np. 10:00-10:30 oraz 10:30   
Use „to” to say times before the hour from 31 minutes until the full hour. Example: It’s ten to ten.  „to – pomiędzy 31 minutą po pełnej godzinie do pełnej godziny,  po pełnej godzinie, np. 10:00-10:30 oraz 10:30 
 Use „o’clock” only at the full hour.                                      Example: It’s ten o’clock.                                        „o’clock” – tylko przy pełnej godzinie, np. 10:00                                                               
 To avoid using „past” and „to”, say the time by hour and then minutes.                                                               Example: It’s ten twenty-five.   aby uniknąc używania 'past’ i 'to’ możemy powiedzieć tylko godzinę i minuty, np. 10:25 
 When speaking about the different times of the day use:  in the morning, in the afternoon, in the evening, at night  dla określenia pory dnia możemy dodać porę dnia, tzn: rano, popołudniu, wieczorem, w nocy
 AM (ante-meridiem = before noon) starts just after midnight.                                           

PM (post-meridiem = after noon) starts just after midday. 

12:00 = midday/noon
24:00 = midnight      

AM – przed południem (24:00 – 11:59)

PM – po południu (12:01 – 23:59)


12:00 = południe
24:00 = północ

 

Asking the time, czyli: Która jest godzina?                                                               

  • What’s the time? 

  • What time is it? 

  • Have you got the right time? 

Telling the time, czyli odpowiedź na zapytanie o godzinę:
The time is…” lub  „It’s…„.

Oto typowy dialog:

 – What’s the time, please?                       – Przepraszam, która jest godzina?
  – It’s five o’clock.                                      – Jest 5:00


Oto przykłady jak w sposób bardziej (more formal) lub mniej (less formal) formalny można określić godzinę.

 more formalless formal                        
It’s…It’s…It’s…
5.00five o’clockfive
5.02just gone five o’clockfive oh two
5.03three minutes past fivefive oh three
5.05five past fivefive oh five
5.09nine minutes past fivefive oh nine
5.10ten past threefive ten
5.15a quarter past fivefive fifteen
5.20twenty past fivefive twenty
5.21twenty-one minutes past fivefive twenty-one
5.25twenty-five past fivefive twenty-three           
5.30half past fivefive thirty
5.35twenty-five to sixfive thirty-five
5.40twenty to sixfive forty
5.45a quarter to sixfive forty-five
5.50ten to sixfive fifty
5.55five to sixfive fifty-five
5.57three minutes to sixfive fifty-seven
5.58nearly six o’clockfive fifty-eight
6.00six o’clocksix

 Sprawdź jak wygląda tygodniowy intensywny kurs angielskiego Just Speak.
Nauka angielskiego podczas wakacji letnich dla Twojego dziecka?- JustSpeak Junior Program
 Obóz językowy dla młodzieży? – JustSpeak Youth Program