25 sposobów, aby wyrazić opinię po angielsku

25 sposobów, aby wyrazić opinię po angielsku

I would say that – powiedziałbym, że
I would say that such a view is unacceptable.
It seems to me that – wydaje mi się, że

It seems to me that his arguments are difficult to prove.
In my opinion – moim zdaniem

In my opinion, it is not worth its price.
I am of the opinion that – jestem zdania, że
I am of the opinion that it is impossible.
I am of the view that – uważam, że

I am of the view that it’s very probable.
As for – co do, jeśli chodzi o
 As for me, I would have done it.
To my mind – według mnie

To my mind, it is nonsense.
As far as I know – z tego, co wiem
As far as I know it works in a different way.
As far as I am concerned – jeśli o mnie chodzi
As far as I am concerned they can do what they want.
According to (sb) – według (kogoś innego niż ja)
According to the author…
To reckon (that) – uważać, że

I reckon these allegations are unjustified.
To opine (that) – uważać, że
I opine that such a statement is ridiculous.
To hold the view that – reprezentować pogląd/zdanie, że
I hold the view that it cannot be correct.
From sb’s standpoint – z czyjegoś punktu widzenia
Try to think of it from my standpoint.
To think (that) – uważać, że
I think the authors exaggerate.
To have every reason to believe that – mieć wszelkie powody, by sądzić, że

I have every reason to believe that it could not happen for real.
Judging from/by – sądząc po
Judging from the facts it is possible.
To suppose (that) – sądzić, że
I suppose he did not consider the elementary rules.
I guess (that) – zgadywać/przypuszczać, że

I guess he wrote it himself.
To claim (that) – twierdzić/utrzymywać, że
He claims he followed the instructions.
To assert that – twierdzić/zapewniać, że
I assert that the thesis is to be substantiated.
To maintain (that) – upierać się/obstawać przy tym, że
He maintained his innocence.
To consider sb (to be) – uważać kogoś za
I consider the author (to be) a great novelist.
To believe (that) – sądzić, uważać, przypuszczać
I believe (that) this conclusion is legitimate. 
To be convinced that – być przekonanym przekonany, że
I am convinced that it may happen.

Dowiedz się więcej:
⇒ Intensywny, skuteczny, zindywidualizowany kurs angielskiego – czy to możliwe?
⇒ Weekendowy kurs angielskiego
⇒ Tygodniowy kurs angielskiego dla dorosłych
⇒  Ferie dla młodzieży – zima 2018: Warszawa oraz Poznań